Blekinge-fasad-AB-miljöplan

Vi arbetar för att minimera skador och påverkan på miljö. Våra leverantörer använder i stor grad återvinningsprodukter och behållare som används om igen. När det gäller spill och avfall så minimeras också det genom de olika fasadsystem som finns och som vi använder. Det spill och avfall som ändå kan uppstå och som inte kan användas som fyllnadsmaterial på arbetsplats tar vi hand om och deponerar enligt gällande lagar. Vi gör också vad vi kan för att anpassa oss till arbetsplatsens källsortering.

MILJÖ- OCH KVALITETSPOLICY BLEKINGE FASAD AB

Företaget och dess anställda skall följa de lagar, föreskrifter och normer som finns för denna bransch. Vi har som mål att skapa ett förtroende hos våra kunder som grundar sig på uppfyllda förväntningar, hög kvalitet, ett utvecklat miljöarbete och felfria produkter. När vi väljer material och fasadsystem så väger miljötänkandet tungt, vi tar stor hänsyn till vilka som bäst har utvecklat återvinningssystem, lätt hantering av restprodukter och ofarliga produkter för människor och natur. Något som visar att vi till viss del har lyckats med detta är att många av våra kunder anlitar oss igen, men vi är mycket väl medvetna om att det finns mer att göra på dessa områden. Därför så fortsätter vi vårt arbete på dessa områden tillsammans med våra anställda. Företagsledningen är mycket medveten om sitt ansvar när det gäller kvalitet, miljöarbete och arbetsmiljö och arbetar för att göra denna policy tillämpad i hela företaget.

LÄS OM VÅR ARBETSMILJÖPOLICY HÄR –>

Asarum
Sebastian Högh

Stäng meny