HUR MÅR DIN TEGELFASAD?

Har du en tegelfasad som är utförd mellan 1930 – 1980? Då är det troligt att armering och infästningar är av icke rostfritt material vilket kan innebära risker med din tegelfasad.

Rostig armering gör att fogar sprängs sönder och att valv över fönster släpper vilket mest är ett estestiskt problem.

Vad som är värre är om infästningarna har rostat. Detta medför att tegelfasadens infästning i underlag kraftigt försämras och i värsta fall kan rasa! Det finns flera exempel i Sverige på tegelfasader som har rasat vid stormar de senaste åren.

Detta medför stora risker! Dels kan det medföra stora materiella skador men framför allt så medför det stora risker för personskador.

Se bild från Klostergården i Lund.

Nu finns det metoder för att säkerställa din tegelfasad. Armering bytes eller tas bort och fasaden tilläggskramlas med rostfria infästningar, till exempel DryFix spiralstång.

Vi hjälper dig med allt från bedömning av din fasad till åtgärdsförslag och utförande. Vi har nyligen genomgått en utbildning på detta område och vi tror att vi har mycket att tillföra till dig som fastighetsägare.

Kontakta oss för mer information!

Fasadrenovering med Blekinge Fasad

Klostergården i Lund, där tegelfasadaen rasade efter stormen Gudrun

Stäng meny