PUTSNING AV TEGELFASAD

Har byggnaden en gammal tegelfasad som inte längre är så vacker? Då skulle vi kunna ge fasaden ett nytt liv med putsning. Ert tegelhus kommer i stort sett att se nybyggt ut.

Tegel är ett av de bästa material som går att putsa på och det är en metod som har använts långt tillbaka i historien. Du kan räkna med att en sådan putsad fasad kommer att hålla sig fin i många, många år. Man brukar säga att livslängden på puts, med tegel som underlag är upp till 50 år med rätt förutsättningar!

FÖRARBETE

Innan en fasadvägg putsas måste den rengöras ordentligt och eventuella skador i fasaden måste repareras. För att undvika en för snabb torkning och sprickbildningar måste även de allra flesta väggytor för-vattnas.

Även väderleken är viktig vid putsningsarbeten:

Dygnstemperaturen får inte understiga +5 C
Inte för mycket regn
Samtidigt som det inte får vara alltför torrt och varmt i luften.

PUTSARBETET

Det finns olika sätt att utföra putsningen på:

Slammat tegel:
Det första alternativet är att man använder en tunn puts som låter tegelstrukturen synas igenom putsen och som man sedan avfärgar (målar). Detta brukar man kalla för en slamning. – På detta sätt bevarar man den gamla stilen på huset samtidigt som det är en relativt billig lösning.

Putsad tegel med avfärgning (målning):
Det andra alternativet är att utföra en s.k. slätputsning med en glasfiberväv som armering som man sedan antingen avfärgar eller lägger en ytputs på. – På detta sätt undviker man sprickbildningar och en yt-puts skyddar fasaden ännu bättre.

SLUTRESULTAT AV PUTSAD TEGELFASAD

Med putsning får du helt enkelt ett starkt, vackert och hållbart resultat med mer än 10 års färgbeständighet. Putsen låter fasaden att andas vilket är fördelaktigt för både tegelväggen och husets stomme.

KONTAKTA OSS FÖR FÖRSLAG!

Läs mer om revetering här ->
Tillbaka till huvudsidan för fasadarbeten ->

Fasadrenovering med Blekinge Fasad

Slutresultatet efter en ny putsad tegelfasad

Fasadrenovering med Blekinge Fasad

Slutresultatet efter en slätputsning med avfärgning (målning)

Stäng meny