VAD ÄR REVETERING

En revetering innebär att man putsar direkt på ett underlag av trä.

Revetering är en teknik som började användas redan under 1700-talet med syftet att ge t.ex. herrgårdsbyggnader ett intryck av att vara byggda i sten. På 1830-talet spred sig bruket även till bondgårdar i södra Sverige. Vid 1850-talet spred sig sedan tekniken till resten av Sverige och då inte längre enbart begränsat till bondgårdar.

RENOVERING AV TIDIGARE REVETERING

För att få puts att fästa på träväggar, timmer eller plank, måste ojämnheter först skapas där putsen kan fästa, till exempel genom att rugga upp ytan, slå i träpluggar, spika på ribbor eller, som var vanligt förr, vassmattor. Idag används oftast ståltrådsnät.

Idag används denna teknik endast för att renovera befintlig revetering och aldrig för nya byggnader, eftersom det ofta förekommer sprickor i denna puts. Sprickorna uppkommer när underlaget i trä rör på sig vid olika temperaturer och när fuktigheten i luften förändras.

Vid renovering av en tidigare revetering lägger vi ett renoveringssystem över befintlig puts och undviker på så vis uppkomsten av framtida sprickor.

STONORDIC PUTSSYSTEM

Ett exempel på ett sådant putssystem är StoNordic där man lägger en glasfiberväv i den nya putsen. Glasfiberväven hindrar uppkomsten av nya sprickor. Vi har putsat flera tusen kvadratmeter med detta system som ger mycket goda resultat!

Är du nyfiken? Hör av dig här för en kostnadsfri offert!

Läs mer om putsning av tegelfasad här ->
Tillbaka till huvudsidan för putsarbeten ->

Fasadrenovering med Blekinge Fasad

Ett reveteringsuppdrag

Stäng meny